Öppet denna vecka
Månd 15/4  14-21
Tisd 16/4    11-21      Onsd 17/4   11-21       Tors 18/4    10-22     
Fred 19/4   12-20       Lörd 20/4   13-20           Sönd 21/4  12-20         Månd 22/4  12-16         Fred & Lörd kväll                   Ej Dropin.                  Endast förbokning!

Öppet-tider

ODD FELLOW/ITOLV SLAGET 2018

Ungdomsserien våren 2019